logo-mini

DocumentenDocument medicatie

Beste ouders,

Toedienen van medicijnen op school, een actueel onderwerp en een heet hangijzer…
Maar hoe kunnen we er als school mee omgaan ?
We kennen het allemaal wel… Lore heeft buikpijn en vraagt in de school een pilletje, Leentje is net hersteld van een keelontsteking maar moet nog enkele dagen antibiotica krijgen…

Het toedienen van medicijnen is meer dan alleen maar ‘snel iets’ geven…
Een goed bedoeld ‘pilletje’ kan nare gevolgen hebben. Bevoorbeeld : sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde stoffen (vb. paracétamol), sommige medicijnen kunnen reageren op andere medicijnen die de leerling thuis al ingenomen heeft, een ‘volwassen’ dosis kan een ‘overdosis’ zijn voor een kind…

In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven.
Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Met andere woorden het schoolpersoneel is niet opgeleid om zo’n ernstige beslissing te nemen en zijn mogelijk strafbaar indien we toch medicatie toedienen. Ons team kan niet weten of bijvoorbeeld buikloop bij een leerling uitgelokt is door stress, een reactie is op een voedingsmiddel of infectie. Een dokter kan dit wel vaststellen.

Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, neemt onze school zelf initiatief tot een medicijnbeleid. Hoe neemt ons schoolteam de rol van ‘goede huisvader’ op zich ? De school handelt in eer en geweten, maakt afspraken, neemt voorzorgsmaatregelen, biedt attesten aan, volgt actieplannen, zet de verantwoordelijkheid op papier…

BESLUIT :
Medicatie mag slechts toegediend worden op doktersvoorschrift met ondertekend attest.
Bijvoorbeeld : een leerling heeft een zware keelontsteking gehad en mag terug naar school. Deze leerling moet nog verder medicatie innemen (vb. antibiotica). Dit kan enkel en alleen op doktersvoorschrift met ondertekend attest (door arts en ouders).

Download hier het attest

Alvast bedankt voor uw medewerking !