logo-mini

OuderraadWerking

Onze basisschool heeft een actieve ouderraad, die is samengesteld uit leden die zich op vrijwillige basis inzetten voor de school. We streven ernaar om uit elke vestigingsplaats en elke klas een vertegenwoordiger op te nemen. De namenlijst kan je verkrijgen bij de directeur van de school.

De ouderraad zorgt voor de dialoog tussen ouders en school.

Op de vergaderingen (een zeven-tal per schooljaar) kunnen ouders, directie en leerkrachten van gedachten wisselen over diverse schoolgebonden thema's.

De ouderraad wil de mening van de ouders vertegenwoordigen. Wil je je mening kwijt, zit je met een vraag: je kan daarmee rechtstreeks op school terecht of bij de leden van de ouderraad. Suggesties en opbouwende kritiek zijn altijd welkom.

Email : ouderraad.omnibus@gmail.com

Wie zich geroepen voelt om onze rangen te komen versterken is van harte welkom. Geef ons even een seintje en wij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk met onze werking kan kennis maken en aan de activiteiten deelnemen.